search

Nalasoo xariir

Email kucodso Taageero Farsamo

Mawaajahaysaa dhibaatooyin dhanka farsamada ah? Majiraan wax halaabay ama aan sisax ah ushaqaynayn Barta?

Codsi taageero kudalbo emailka dotshelp@dpsk12.org.

Macluumaadka muhiimka ah ee ay tahay inaad sooraaciso emailkaaga:

  1. Magacaaga, emailka, iyo magaca aad barta kugasho.
  2. Magaca iyo aqoonsiga ardaynimo ee ID ga cunugaga.
  3. Qeexitaanka cad ee cilada kuhaysata.
  4. Nooca barta khadeed ee aad isticmaalayso.
  5. Sawirada shaashada oo muujinaaya cilada kuhaysata, hadaad heli karto.

Wicitaan kudalbo Taageero Farsamo

Madoonaysaa inad ciladaada taleefan kusoo gudbiso?

Xiliyada sugitaanka ayaa kaladuwanaan kara. Laakiin waxaad laynkeena taageerada kawici kartaa720-423-3163 si aad ciladaada usoo sheegto.

 

 

Badal Ciwaanka Aad kugasho | Badal Eray Sireedka (Parent)
Badal Eray Sireedka (Student)

Diiwaangalinta Ardayga

Si aad arday uga diiwaangaliso DPS, Fadlan laxariir Office of Choice & Enrollment (Xafiiska Dookha iyo Diiwaangalinta) adoo bartooda galaaya ama email udiraaya.

OGOW: Si aad ufurato koontada Barta Waalidka, waxaa qasab ah inuu ilmu kaaga diiwaangashanyahay dugsiga DPS aadna kujirto dadka masuulka ka ah.