search

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

लगइन सहायता

के तपाईंले आफ्नो प्रयोगकर्तानाम वा पासवर्ड बिर्सनुभयो ?

 

तल दिइएका नामका सुविधाहरू प्रयोग गर्न तपाईंसँग आफ्नो अभिभावक पोर्टल खातामा आबद्ध भएको इमेल ठेगानाको पहुँच हुनु जरुरी हुनेछ ।

 

प्रयोगकर्तानाम बिर्सनुभयो | पासवर्ड बिर्सनुभयो (आमाबुवा)
पासवर्ड बिर्सनुभयो (विद्यार्थी)

विद्यार्थी तहको सहायता

कृपया निम्न कुराको सहायताका लागि आफ्नो विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

 

• आफ्नो घरपरिवारको जानकारी अद्यावधिक गर्न

• तालिका र ग्रेडसम्बन्धी जानकारी

• आमा बाबुसँग सम्बन्धित कामहरूको ’boutमा प्रश्नहरू

• रजिस्ट्रेसन, र SchoolChoice (विद्यालय रोजाइ) तथा भर्ना

 

आफ्नो विद्यालय खोज्नुहोस् | dpsk12.org

प्राविधिक सहायता

के तपाईंलाई निम्न कुराहरूमा सहायता चाहिन्छ ?

 

• खाता सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू

• प्रयोगकर्तानाम वा पासवर्डसम्बन्धी त्रुटि

• इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न

• खातामा विद्यार्थीको नाम छुटेको अवस्थामा

 

समर्थन टिकट पेस गर्नुहोस्  | वा हामीलाई 720-423-3163 मा कल गर्नुहोस् ।