search

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

प्राविधिक सहायतामा इमेल गर्नुहोस्

तपाईं प्राविधिक समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ? पोर्टलमा कुनै कुरा बिग्रिएको छ वा सही तरिकाले काम गरिरहेको छैन ?

इमेल मार्फत dotshelp@dpsk12.org मा एउटा समर्थन टिकट पठाउनुहोस् ।

तपाईंले इमेलमा समेट्नु पर्ने उपयोगी सूचना:

  1. तपाईंको नाम, इमेल र प्रयोगकर्तानाम ।
  2. आफ्नो विद्यार्थीको नाम र विद्यार्थी ID(पहिचान)।
  3. समस्याको स्पष्ट विवरण ।
  4. तपाईं कुन ब्राउजर र अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नु हुँदैछ ।
  5. उपलब्ध छ भने समस्याको स्क्रिनसट ।

प्राविधिक सहायतामा फोन गर्नुहोस्

तपाईं फोन मार्फत आफ्नो समस्या रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ ?

पर्खाइ समय फरक पर्न सक्छ । तर तपाईं 720-423-3163 मा फोन गरेर हाम्रो समर्थन लाइनमा आफ्नो समस्या रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

 

 

प्रयोगकर्ता नाम बिर्सनुभयो | पासवर्ड बिर्सनुभयो (Parent)
पासवर्ड बिर्सनुभयो (Student)

विद्यार्थी नामाङ्कन

विद्यार्थीलाई DPS मा भर्ना गर्न, कृपया Office of Choice & Enrollment लाई उनीहरूको वेबसाइट वा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नोट: अभिभावक पोर्टलको खाता बनाउन, अनिवार्य रूपमा तपाईंसँग DPS विद्यालय मा भर्ना भएका बच्चा हुनु पर्छ र तपाईंको नाम अभिभावकको रूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्छ ।