NOTE: To create an account, please use Chrome or Firefox. IE is NOT currently supported.

search

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

प्राविधिक सहायतामा इमेल गर्नुहोस्

तपाईं प्राविधिक समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ? पोर्टलमा कुनै कुरा बिग्रिएको छ वा सही तरिकाले काम गरिरहेको छैन ?

इमेल मार्फत dotshelp@dpsk12.org मा एउटा समर्थन टिकट पठाउनुहोस् ।

तपाईंले इमेलमा समेट्नु पर्ने उपयोगी सूचना:

  1. तपाईंको नाम, इमेल र प्रयोगकर्तानाम ।
  2. आफ्नो विद्यार्थीको नाम र विद्यार्थी ID(पहिचान)।
  3. समस्याको स्पष्ट विवरण ।
  4. तपाईं कुन ब्राउजर र अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नु हुँदैछ ।
  5. उपलब्ध छ भने समस्याको स्क्रिनसट ।

प्राविधिक सहायतामा फोन गर्नुहोस्

तपाईं फोन मार्फत आफ्नो समस्या रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ ?

पर्खाइ समय फरक पर्न सक्छ । तर तपाईं 720-423-3163 मा फोन गरेर हाम्रो समर्थन लाइनमा आफ्नो समस्या रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

 

 

प्रयोगकर्ता नाम बिर्सनुभयो | पासवर्ड बिर्सनुभयो (Parent)
पासवर्ड बिर्सनुभयो (Student)

विद्यार्थी नामाङ्कन

विद्यार्थीलाई DPS मा भर्ना गर्न, कृपया Office of Choice & Enrollment लाई उनीहरूको वेबसाइट वा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् ।

नोट: अभिभावक पोर्टलको खाता बनाउन, अनिवार्य रूपमा तपाईंसँग DPS विद्यालय मा भर्ना भएका बच्चा हुनु पर्छ र तपाईंको नाम अभिभावकको रूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्छ ।