search

Macluumaad Laxariira Barta Waalidka

Isticmaal qaybahaan si aad ufiiriso hormarka uu ardaygaagu samaynaayo sanad dugsiyeedka oo dhan.

“pencil

Buundooyinka iyo Layliyada

Lasoco layliyada uu ardaygaagu soo gudbiyo, fiiri buundooyinkii udanbeeyay ee uu dugsiga kakeenay sidoo kalana arag buundooyinkiisii hore.
“check mark

Xaadirista iyo Habdhaqanka ardayga

Kacaawi ardaygaaga inuu fasalka tago asagoo waxbarasho udiyaarsan. Hubi in ardaygaagu fasalka yimaado xiliga saxda ah, kala hadal fasalada uu kamaqnaa waxna ka ogoow suurtagalnimada ah inay jiraan caqabado dhanka habdhaqanka ah.
“calendar

Jadwalka iyo Maadooyinka

Fiiri jadwalka ardaygaaga, arag maadooyinka uu dhigto, sidoo kalana fahan maalmaha iyo saacadaha ay casharada leeyihiin iyo casharada ay dhiganayaan.
“chat bubble

Iskuxir

Fiiri qalabka iyo appyada kale ee adigga iyo ardaygaaguba aad heli kartaan.

Daawo muuqaal gaaban si aad u aragto qaybaha Barta Waalidka