search

MyPortal

laptop computer
phone icon

Kuxirnoow macluumaadka barta


light bulb icon

Macluumaad badan kabaro Barta Waalidka


Kafiiri buundooyinka ardaygu keeno, xaadirista, jadwalada iyo kuwo kale oo badan! Daawo muuqaal sharaxaaya Faaiidootinka Barta Waalidka.

speech bubbles icon

Maxay waalidiintu sheegayaa


“Waxaan badanaa isticmaalaa Bartayda Waalidka si aan ula socdo buundooyinka ardaygaygu keeno iyo xaadiristiisa dugsiga. Inaan ogaado inay ubahantahay caawimaad kahor intaan mudada buundo bixintu dhamaan waa arin muhiim ah.”