search

MyPortal

laptop computer
phone icon

व्यस्त समयमा पनि जडान गरी बस्नुहोस्


light bulb icon

अभिभावक पोर्टलको ’boutमा जान्नुहोस्


ग्रेड, उपस्थिति, तालिका र थप कुराहरू हेर्नुहोस्! अभिभावक पोर्टलका लाभहरू बयान गरेको भिडियो हेर्नुहोस्।

speech bubbles icon

अभिभावकहरू के-के भन्दै हुनुहुन्छ


“मैले अभिभावक पोर्टललाई धेरैजसो मेरो विद्यार्थीको उपस्थिति र ग्रेडहरू ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्छु। ग्रेडिङ अविधिको अन्त्य अघि नै उहाँलाई मद्दत आवश्यक छ भन्ने थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”